Σχετικά με την διαδικασία ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας

Η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής παρουσίασης βασίζεται στις ξεχωριστές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη μας. Οι λύσεις που σας προτείνουμε βασίζονται σΆ αυτήν τη φιλοσοφία και ξεφεύγουν απΆ τις τυποποιημένες και κοινότυπες προτάσεις της αγοράς.

Εμείς στη Webasis απορρίπτουμε το γενικό και δημιουργούμε κάτι εξειδικευμένο, το οποίο ταιριάζει αποκλειστικά σε εσάς και απευθύνεται στο δικό σας μόνο αγοραστικό κοινό.

Σε γενικές γραμμές και με 12 σύντομα βήματα η διαδικασία κατασκευής μιας ιστοσελίδας έχει ως εξής:

 1. Αρχικά, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο info@webasis.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ορίζουμε μια συνάντηση.
 2. Καθορίζουμε το οργανόγραμμα της ιστοσελίδας σας και τη βασική της δομή, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που θα μας δώσετε και τυχόν δικές σας προτάσεις.
 3. Σας παρέχουμε την αρχική μας πρόταση, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Εφόσον σας βρει σύμφωνους, οριστικοποιείται και έχετε πλέον την τελική πρόταση/προσφορά.
 4. Προχωράμε στο σχεδιασμό του εικαστικού μέρους. ΓιΆ αυτό, θα λάβετε από μια έως τρεις σχεδιαστικές προτάσεις.
 5. Ακολουθεί συνάντηση, στην οποία θα επιλέξετε μια από τις σχεδιαστικές προτάσεις και θα κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε.
 6. Βλέπετε την τελική σχεδιαστική πρόταση, ενώ σε περίπτωση που επιθυμείτε επιπλέον αλλαγές, επαναλαμβάνουμε τα βήματα 5 και 6, έως ότου είστε απόλυτα ικανοποιημένοι.
 7. Στο στάδιο αυτό, ξεκινάει η ταυτόχρονη ανάπτυξη του προγραμματισμού της ιστοσελίδας του σχεδιασμού και ανάπτυξης τυχόν βάσεων δεδομένων και ο σχεδιασμός των κινούμενων γραφικών / 3D / Flash animation κτλ.
 8. Γίνεται η σύνδεση των παραπάνω και ξεκινάει η δοκιμαστική λειτουργία της ιστοσελίδας.
 9. Γίνονται τυχόν αλλαγές-τροποποιήσεις, που επιθυμείτε στο λειτουργικό μέρος της ιστοσελίδας ή στο οργανόγραμμά της.
 10. Γίνεται η εισαγωγή δεδομένων στην ιστοσελίδα και ταυτόχρονα γίνεται σε εσάς η εκμάθηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου.
 11. Πραγματοποιείται έλεγχος της ιστοσελίδας, ώστε να τηρεί τα παγκόσμια πρότυπα του διαδικτύου και cross browsing, ώστε να εξακριβώσουμε ότι η ιστοσελίδα εμφανίζεται σωστά, σε διαφορετικούς περιηγητές και υπολογιστικά συστήματα.
 12. Ολοκληρώνεται η κατασκευή και παραδίδεται το έργο.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, σήμερα κιόλας, για να μάθετε τι μπορούμε να κάνουμε για σας και πως μπορούμε να προβάλλουμε σωστά την επιχείρηση σας στο διαδίκτυο.