Δεν έχετε λογαριασμό;

Κάθε νέος μας πελάτης αποκτά εταιρικό λογαρισμό με τον οποίο έχει πρόσβαση σε πλήθος υπηρεσιών και ευκολιών όπως ή καταστάση και η πρόοδος των έργων του, πρόσβαση στην γνωσιάκη βάση της Webasis καθώς επίσης και ευκολούς τρόπου επικοινωνίας και λήψης υποστιρίξης από την εταιρεία μας

Εάν είστε πελάτης μας και δέν έχετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ιστοσελίδες







Τεχνολογίες: PHP•mySQL•AJAX•Flash•HTML•CSS

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας για τη δικηγορική εταιρεία Χριστιανός & Συνεργάτες



Τεχνολογίες: PHP•mySQL•AJAX•Flash•HTML•CSS

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας για το συγκρότημα διαμερισμάτων ΚΙΚΙ στην Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας με αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρησης περιεχομένου (CMS).



Τεχνολογίες: PHP•mySQL•AJAX•HTML•CSS

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας για το δημιουργικό γραφείο Creative Mind με αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρησης περιεχομένου (CMS).



Τεχνολογίες: PHP•mySQL•AJAX•Flash•HTML•CSS